Privacy

Algemene verordening persoonsgegevens – AVG

Voor Koor Zonder Noten is het beschermen van uw persoonsgegevens van essentieel belang. Persoonsgegevens van leden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden een aantal hieronder te lezen uitgangspunten:

Algemeen

Wij zullen de verzameling en het gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het door ons gewenste niveau van informatievoorziening aan onze leden te kunnen aanbieden. Tevens worden (NAW-)gegevens gebruikt om u eventueel via e-mail op de houden over diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld aankondigingen, interessante onderwerpen en evenementen.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor correspondentie. Daarin wordt de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor apart uit te schrijven. Als u wilt weten welke gegevens van u zijn vastgelegd of als u deze gegevens wilt wijzigen of u wilt deze gegevens laten wissen, stuur dan een mail naar info@koorzondernoten.nl

Gebruik van Cookies

KZN maakt bij het aanbieden via deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Beveiliging

De infrastructuur en programma’s voor het administreren van gegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over leden kunnen krijgen.

Vragen?

Stel uw vragen over het privacybeleid van de website van KZN via info@koorzondernoten.nl

Tot slot

KZN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Check daarom regelmatig dit onderdeel.

Juni 2018