Lid worden?

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@koorzondernoten.nl

Na dit eerste contact wordt u verder geïnformeerd.

Stemtest

Nadat u drie keer onze repetitieavond heeft bezocht, doen we een Stemtest. Hierna bepaalt het bestuur in overleg met de muziekcommissie of het lidmaatschap kan worden verleend.