Lid worden?

Nieuwe leden
Nieuwe leden melden zich aan via info@koorzondernoten.nl.
Na dit eerste contact wordt u verder geïnformeerd.

Stemtest
Nadat een mogelijk nieuw lid 3 keer onze repetitieavond heeft bezocht, doen we een STEMTEST. Hierna bepaalt het bestuur in overleg met de muziekcommissie of het lidmaatschap kan worden verleend.