Festival

 

Wij berichten het volgende:

 

Zoals bekend is afgelopen jaar (2019) besloten om het Festival van het Nederlandse Lied, dat het Koor Zonder Noten t/m 2018 met veel inzet en plezier heeft georganiseerd,  niet door te laten gaan. Primaire reden daarvoor was dat de financiële garanties inzake de begroting niet tijdig konden worden gewaarborgd,  inhoudende dat  het Koor Zonder Noten het risico liep op te draaien voor de ongedekte kosten.

 

Het Festivalbestuur heeft de afgelopen periode gebruikt om onze ideeën en visie omtrent het Festival 2020 onder de aandacht te brengen. Inmiddels is ons na zeer veel werk duidelijk geworden dat er (te) weinig animo is om onze activiteiten financieel te ondersteunen. Daardoor is het voor ons duidelijk dat het definitief onmogelijk is geworden het Festival van het Nederlandse Lied in de huidige vorm te behouden.

 

Dienaangaande heeft de Festivalcommissie unaniem besloten dit evenement niet meer te kunnen organiseren.   Wij betreuren het ten zeerste dat we deze beslissing hebben  moeten nemen en danken de vele koren, vrijwilligers en sponsoren die ons de afgelopen jaren op een geweldige wijze hebben ondersteund!

 

Commissie Festival van het Nederlandse Lied