Voor leden

Dit deel van de website van Koor Zonder Noten is met name bedoeld voor leden. Sommige delen zijn openbaar, maar er zullen er ook zijn die slechts beperkt toegankelijk zijn en beveiligd met een wachtwoord.
U als lid bent hierover  inmiddels geïnformeerd of zal op korte termijn nog geïnformeerd worden hoe hiermee om te gaan.